Satsningsområde - DUÅ

Barnehageåret 2017/2018 har hele personalgruppen i barnehagen blitt kurset i skole- og barnehageprogrammet. Vi er nå godt i gang med implementeringsarbeidet, og har dette barnehageåret ekstra fokus på sosial og emosjonell coaching.

Hovedmålet er å fremme positivt samspill mellom barn og voksne.

Vi skal gjennom oppmerksomhetsprinsipper og rollemodelprinsippet ha  ekstra fokus på:
- Relasjonsbygging (trygge voksne og trygge barn)
- Ros, oppmerksomhet og oppmuntring
- Coaching (akademiske, sosiale og emosjonelle ferdigheter)

Mai 2018 har hele personalgruppen vært igjennom de seks workshoppene til programmet, nå starter implementeringsarbeidet i barnehagen.

Hovedfokus ved oppstart nytt barnehageår 15.august 2018 vil naturlig nok omhandle relasjonsbygging for å skape trygge barn.

Barnehagen informerer foreldre jevnlig gjennom ukes og månedsplaner på nettportalen vigilo.no, vi vil også holde foreldremøter som omhandler aktuelle tema.

For mer generell informasjon se vedlagt brosjyre:

Brosjyre DUÅ