Minner om redusert åpningstid fra mandag 7.12.20

På grunn av forsterket behov for smittevern i en periode der smitten av covid-19 er større i Alver, blir det ny åpningstid fra 07:30-16:30. Dette vil vare i perioden 7.12 .20/ 31.01.21

Vi følger de kommunale barnehagene sine retningslinjer, og iverksetter derfor de samme tiltak.Barna har fortsatt mulighet for å oppholde seg 9 timer i barnehagen og alle barnehager følger fortsatt gult nivå i henhold til smittevernveileder fra Udir og FHI. Vi reduserer åpningstiden til 9 timer og har åpent fra 7:30-16:30. Dette betyr at vi kan opprettholde avdelingene for seg selv, uten å måtte krysse hverandre. Det blir tettere bemanning for å iverksette forsterket hygienetiltak. Vi kan med dette forebygge at flere avdelinger må stenge ned ved eventuell smitte i barnehagen. Barna har fortsatt mulighet for å oppholde seg 9 timer i barnehagen og alle barnehager følger fortsatt gult nivå i henhold til smittevernveileder fra Udir og FHI. 
Vi vet dette kan by på problemer for noen av dere, men håper på forståelse i denne krevende tiden.