Årsplan 2022-2023

Trollskogen sitt innhold og oppgaver.

Årsplanen vår er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, barn og foreldre. Den danner et grunnlag for vårt pedagogiske innhold, aktiviteter og samarbeid gjennom året.

 

Årsplan 2022-2023