Årsplan 2021-2022

Årsplanen blir utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, barn og foreldre og danner et grunnlag for pedagogisk innhold, aktiviteter og samhandling gjennom året. Årsplanen skal vise hvordan Trollskogen jobber etter mål og innhold fra Rammeplan for barnehagen.