/>

Satsningsområde - DUÅ

Hele personalgruppen i barnehagen er kurset i skole- og barnehageprogrammet. Vi er nå godt i gang med implementeringsarbeidet, dette barnehageåret er hovedfokuset vårt sosial og emosjonell coaching. I Trollskogen barnehage skal vi møte barnas kognitive, sosiale og emosjonelle behov. Gode relasjoner gjør at barnet ønsker din oppmerksomhet som er viktig for å snu uønsket atferd.

Hovedmålet er å fremme positivt samspill mellom barn og voksne.

Vi skal gjennom oppmerksomhetsprinsipper og rollemodelprinsippet ha  ekstra fokus på:
- Relasjonsbygging (trygge voksne og trygge barn)
- Ros, oppmerksomhet og oppmuntring
- Coaching (akademiske, sosiale og emosjonelle ferdigheter)

Mai 2018 ble hele personalgruppen vært igjennom de seks workshoppene til programmet, og vi har siden den gang jobbet systematisk i barnehagen med å fremme positivt samspill mellom barn og voksne.

Barnehagen informerer foreldre jevnlig gjennom ukes og månedsplaner her inne på den lukkede siden på Kidplan, vi vil også holde foreldremøter som omhandler aktuelle tema.

For mer generell informasjon se vedlagt brosjyre:

Brosjyre DUÅ