Søke plass hos oss

Alle barnehager i Alver kommune har felles opptakssystem og alle må søke elektronisk. Ta gjerne kontakt med oss dersom det er spørsmål.

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars.

Link til Alver kommune sine skjema: www.alver.kommune.no/innhald/barnehage/soke-eller-endre-plass/

Priser

Trollskogen barnehage tilbyr heldagsplasser inntil 45 timer pr. uke. Et barn som er tildelt barnehageplass beholder plassen inntil barnet begynner på skolen. Vi følger nasjonale satser og en barnehageplass koster 3000,- pr måned. Det betales for 11 måneder i året og halve juli/halve august er betalingsfri. 

Det koster 300,- i matpenger i måneden. På Trifolium koster det 280,-.

Det er 30 % søskenmoderasjon for første søsken og 50 % for andre søsken eller flere. 

Foreldre med barn i Trollskogen kan søke om økonomisk refusjon fra Alver kommune. Her kan du søke om moderasjon i foreldrebetalingen: https://www.lindas.kommune.no/innhald/barnehage/barnehage/