Andelsbarnehage

Trollskogen barnehage er en privat barnehage. Vi er en andelsbarnehage hvor alle foreldre eier hver sin andel. Styringsorganet består av eierstyre, samarbeidsutvalg, foreldreråd (andelshavere) og årsmøte/generalforsamling. Barnehagen drives på ikke-kommersielt grunnlag og det innebærer at dersom det følger inntekter med virksomheten går de direkte til barnehagedriften.

Barnehagen drives etter Lov om barnehager med tilhørende forskrifter. I følge § 2 i barnehageloven skal hver barnehage fastsette en årplan for den pedagogiske virksomheten. Den utarbeides på bakgrunn av Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager. Årsplanen utarbeides i samarbeid mellom barnehagens ansatte, barn og foreldre og danner grunnlag for pedagogisk innhold, aktiviteter og samhandling gjennom året.

Åpningstiden vår er kl. 07.00 - 17.00. Barna kan oppholde seg i barnehagen 9 timer pr. dag og vi holder åpent hele året. 

Vi er tilsluttet Private Barnehagers Landsforbund.