Trollskogen Barnehage

Trollskogen barnehage ligger sentralt til på Ikenberget i Alversund. Barnehagen består av 5 avdelinger med til sammen 94 plasser. Barnehagen har en friluftsavdeling. Vi har nærhet til store frilufts- og naturområder som vi bruker fast. I skogen har vi to lavvoer som er i daglig bruk.

Uteområdet vårt er stort og med god plass til alle barna. Det består av tre områder; Lekeplassen, Lille lekeplassen og Lilleskogen. Disse områdene kan åpnes opp eller være adskilt. Vi har en grillhytte som brukes av alle avdelinger. 

Trollskogen har to lavvoer som blir brukt som base for avdelingene som er på tur. I tillegg drar vi på toppturer på fjelltoppene i nærmiljøet og bruker badeplassen i Isdalstø. Vi liker å bruke nærområdet vårt og alt det har å tilby. Natur stimulerer til lek, nysgjerrighet og fantasi og bidrar til kreativitet og samspill med andre. Naturen er en god opplevelsesarena og gir oss et allsidig og stimulerende læringsmiljø. 

Vi tilbyr alle førskolebarna klatring i Alverhallen og bading i bassenget på Alversund Skole.