Reggio Emilia - filosofien

Reggio Emilias tilnærming til pedagogikk er forankret i en dyp respekt for barnet. Pedagogene er overbevist om at alle barn er født intelligente og med en sterk drivkraft til å utforske verden. Det pedagogiske grunnsynet bygger på at hver enkelt individ - sammen med andre - konstruerer egen og felles kunnskap og kultur. Med et demokratisk fellesskap som ideal, ønskes ulike syn velkommen fordi møter mellom ulikheter bidrar til utvikling av nye kunnskaper.

Reggio Emilia - filosofien står for en pedagogikk i stadig utvikling og endring, blant annet i takt med samfunnets endringer og ut fra barnas behov. Derfor har ikke Reggio Emilia noe pedagogisk program som andre kan overta eller kopiere. Men vi lar oss inspirere av grunntankene og filosofien, og utvikler den i vår egen sammenheng og ut fra egne forutsetninger. Barn lærer gjennom å konstruere sin egen kunnskap gjennom samhandling med andre barn, omgivelsene sine og kompetente, nysgjerrige voksne, dette er den grunnleggende filosofien i Reggio Emilia - pedagogikken. Arbeidet i Reggio Emilia er ikke noe man kan kopiere eller ta over, men man kan la seg inspirere av grunntanken og filosofien, for deretter utvikle den ut fra egne forutsetninger og sitt eget miljø.