Informasjon om Trollskogen barnehage.

Trollskogen barnehage er en privat barnehage som ligger på Alverflaten ved Ikenberget i Alversund.

Litt om Trollskogen barnehage.

Vi er en andelsbarnehage hvor alle foreldre eier hver sin andel. Styringsorganet består av et eierstyre, samarbeidsutvalg, foreldreråd og årsmøte. Målet vårt er å få et nært og godt samarbeid med foreldrene.

Barnehagen ligger på Ikenberget i Alversund. Den har 5 avdelinger. Vi har i år en friluftsavdeling (Trifolium) med barn fra 3-5 år, 2 avdelinger med barn fra 3-5 år (Nemorosa og Myosotis), og 2 småbarnsavdelinger med barn fra 1-2. (Linnea og Tussilago).

I år er vi 27 faste ansatte, 1 styrer, 1 styrerassistent, 5 pedagogisk ledere, 4 barnehagelærere,11 barne-og ungdomsledere, 1 lærling og 4 assistenter.

Vi er opptatt av at barna skal få gode erfaringer innen friluftsliv. Den daglige leken, omsorgen og læringen kan like godt utføres ute i skogen som inne i barnehagen. Om ikke bedre!

Barnehagens åpningstid er 07:00 - 17:00

Utover makspris (kr. 3135,- for full plass fra 01.januar 2020) kommer ett tillegg på kr 350,- (full plass) i matpenger. Det dekker frokost, lunsj og fruktmåltid i barnehagen.