/>

Natur og friluftsliv

Naturen gir tilgang på varierte og utfordrende bevegelsesmiljøer, sanseopplevelser og kroppslig lek. Å være i og bruke naturen bidrar til allsidig utvikling, opplevelse av tilhørighet, styrker konsentrasjonen og bidrar til god helse. Naturen lokker oss til utforsking, gir oss nye oppdagelser og mulighet til å utfolde oss.

Trollskogen barnehage er omgitt av flotte naturområder som vi daglig benytter oss av. Vi har to lavvoer og en grillhytte hvor vi har aktiviteter, kan varme oss og spise mat laget på bålpanne.

Barn lærer gjennom å bruke kroppen. Ved å ta i bruk naturen kan vi gi barna gode motoriske opplevelser og erfaringer uansett hvilke ferdigheter og ressurser de har. Naturen gir barn førstehåndserfaringer. Førstehåndserfaringer er det vi erfarer gjennom bruk av sanser. Det er informasjon vi får gjennom å bruke kroppen, og det er informasjon vi trenger for å kunne lære noe. Det du opplever og sanser selv med kroppen, påvirker følelsene dine. Følelser påvirker evnen til å huske. Det gir erfaringer som åpner for ny innsikt og forståelse - læring.

Natur stimulerer til lek, nysgjerrighet og fantasi og bidrar til kreativitet og samspill med andre. Naturen er en god opplevelsesarena og gir oss et allsidig og stimulerende læringsmiljø.