Kom og bli med oss ut!

I Trollskogen barnehage legges det stor vekt på at barna skal få være mye ute og bli bedre kjent med naturen som omgir dem. Temaet natur og friluftsliv har de siste årene satt sitt preg på hverdagen vår. Med ryggsekk og refleksvest ferdes barna på tur i det flotte nærmiljøet.

Vi drar ofte ut til lavvoen vår, vi har med speiderkniver, stormkjøkken mm, slik at barna får mulighet til mange gode erfaringer og kunnskaper om å oppholde seg ute i naturen. Når barna ferdes ute, lærer de samtidig å ta vare på naturen ved at de voksne formidler en positiv holdning til alt liv ute. Friluftsavdelingen Trifolium har 4 turdager, de andre store avdelingene har 2 turdager i uken, og de minste 1 turdag.

Hvorfor friluftsliv?

Vi har sett og erfart at naturen er den viktigste læringsarena barna har. Lek i naturen gir barna naturopplevelser, kreativitet, kroppsbeherskelse og sanseinntrykk. Barnas motoriske utvikling blir styrket på en positiv måte da barna får utfolde seg i ulendt terreng. Undersøkelser viser at barn som har mulighet til lek i variert utemiljø får bedre koordinasjon, bedre balanse og bedre orienteringsevne. Barna blir også mer kreative og flinkere til å samarbeide. Naturen gir utfordring til alle barn på alle utviklingsnivå, og barn lærer best når de får utfordringer. Barn i bevegelse er glade barn. Naturen gir opplevelser, som igjen gir barna mye å snakke om og en rikere språkutvikling.

Naturen lærer også barn om å ta ansvar, og gir dem rom til å undre seg.