/>

Hvem er Trollskogen?

Vi ønsker at Trollskogen Barnehage skal være et spennende sted hvor barn gleder seg å komme til. Et sted som lever og syder av latter og hygge. Vi ønsker oss en barnehage der lek, fantasi og drømmer får utfolde seg hånd i hånd med utforsking, eksperimentering og læring. En” trollskog” full av eventyr, undring, drama, sang, musikk og fortelling.

De ansatte skal være engasjerte og trygge på seg selv. De skal være sensitive, inkluderende, lekne, nysgjerrig og våge å spille på følelser og uttrykke seg på ulike “språk”. Voksne som har omsorg og empati, som er gode rollemodeller, og som kan være med å vise vei mot utvikling og modning.

Som ansatt i barnehagen skal man hjelpe barna til å oppdage sine egne skjulte evner. Det går ut på at vi sammen med barna utforsker hverdagen omkring oss nøye, på nært hold, med alle detaljer. Alle de ansatte er pedagoger sammen med barna. Vi skal ikke overkjøre barna, vi skal støtte og følge dem i deres tankeprosesser. Å lytte og å se barnet, kunne reflektere og forstå hvordan barnet tenker og nærmer seg materialet er viktig! Vi må være gode rollemodeller. Vi skal ikke gi barna svarene, de skal prøve å finne dem selv. Om dem ikke kommer frem til det svaret vi mener er rett, så la dem få ha sitt eget svar, de finner tidsnok det rette. Det er ikke svaret som er viktig i læringsprosessen, det er evnen til stadig å stille spørsmål, være i prosessen, være nysgjerrig, å lære hvordan man lærer. Vi følger Rammeplan for barnehagen i denne prosessen, og vil derfor være innom de sju fagområdene:

• Kommunikasjon, språk og tekst

• Kropp, bevegelse og helse

• Kunst, kultur og kreativitet

• Natur, miljø og teknologi

• Antall, rom og form

• Etikk, religion og filosofi

• Nærmiljø og samfunn

Barnehagen har natur og friluftsliv som satsingsområde og vi er inspirert av filosofien fra Reggio Emilia (mer info om dette i årsplanen).