Inkluderende barnehagemiljø

1.januar 2021 fikk barnehagen et nytt regelverk for barnehagemiljøet. Den nye loven skal sørge for at alle barn får en trygg og god barnehagehverdag. Dette tar Trollskogen barnehage på største alvor. Vårt mål har alltid vært å skape en trygg og inkluderende hverdag for alle barn.

Alle som jobber i Trollskogen barnehage må følge med på at barna har det bra. Vi jobber hele tiden med forebygging med å skape positive og gode relasjoner til alle barn. Ros, positiv oppmerksomhet og humor skal prege hverdagene. Hvis en ansatt vet om, eller tror at et barn blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid:

- Gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang.

- Si ifra til daglig leder i Trollskogen barnehage.

- Undersøke hva som har skjedd.

- Sette inn tiltak og lage en plan for å sørge for at barnet får et trygt og godt barnehagemiljø.

Trollskogen barnehage har det siste året jobbet systematisk på planleggingsdager og personalmøter med å styrke vår kompetanse innen godt barnehagemiljø. Vi har fulgt et nasjonalt program fra Utdanningsdirektoratet og deltatt i et nettverk i Alver kommune sammen andre barnehager og skoler.