Vedtekter

Vedtektene til Trollskogen barnehage blir vedtatt på årsmøte.