Nyhetsarkiv

 • Årsplan 2022-2023

  Trollskogen sitt innhold og oppgaver.

 • Vedtekter

  Vedtektene til Trollskogen barnehage blir vedtatt på årsmøte.

 • Inkluderende barnehagemiljø

  1.januar 2021 fikk barnehagen et nytt regelverk for barnehagemiljøet. Den nye loven skal sørge for at alle barn får en trygg og god barnehagehverdag. Dette tar Trollskogen barnehage på største alvor. Vårt mål har alltid vært å skape en trygg og inkluderende hverdag for alle barn.

 • Hvem er Trollskogen?

  Vi ønsker at Trollskogen Barnehage skal være et spennende sted hvor barn gleder seg å komme til. Et
  sted som lever og syder av latter og hygge. Vi ønsker oss en barnehage der lek, fantasi og drømmer
  får utfolde seg hånd i hånd med utforsking, eksperimentering og læring. En” trollskog” full av
  eventyr, undring, drama, sang, musikk og fortelling.

 • Satsningsområde - DUÅ

  Hele personalgruppen i barnehagen er kurset i skole- og barnehageprogrammet. Vi er nå godt i gang med implementeringsarbeidet, dette barnehageåret er hovedfokuset vårt sosial og emosjonell coaching.

  I Trollskogen barnehage skal vi møte barnas kognitive, sosiale og emosjonelle behov.
  Gode relasjoner gjør at barnet ønsker din oppmerksomhet som er viktig for å snu uønsket atferd.